Temaveileder uavhengig kontroll

10. Kommunens saksbehandling

10.1. Godkjenning av kontrollforetak

Kontrollforetak må bli godkjent av kommunen i den enkelte byggesak. Der foretaket har relevant sentral godkjenning vil det være tilstrekkelig med tildeling av ansvarsrett. Dette innebærer at et foretak med relevant sentral godkjenning ikke skal vurderes av kommunen når det gjelder kvalifikasjoner og system. Det eneste kommunen vil være forpliktet til er å tildele ansvarsrett, som kan gjøres i forbindelse med vedtak om byggetillatelse. Det vises til SAK10 § 9-1 femte ledd med veiledning. Der foretaket ikke har sentral godkjenning må kommunen vurdere kvalifikasjoner og system på vanlig måte. Kvalifikasjonskravene følger av SAK10 kapittel 10 og kapittel 11 .

Se tabell under hjelp til godkjenning av kontrollforetak som viser en oversikt over godkjenningsområder fra perioden 1. juli 2010 til 31. desember 2011 som kan sammenliknes med nye godkjenningsområder for kontroll gitt etter 1. januar 2012. Tabellen viser hvilke av de tidligere kontrollområdene (høyre kolonne) med tilhørende tiltaksklasse som kan legges til grunn ved søknad om ansvarsrett for kontroll i byggesaker etter 1. januar 2013. F. eks. vil foretak med sentral godkjenning for det tidligere området ”Kontroll av prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2” få tildelt ansvarsrett uten vurdering av kvalifikasjoner og system for ”Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2”.