Temaveileder uavhengig kontroll

3. Tiltakshaver skal engasjere kontrollforetak

Tiltakshaver skal engasjere kontrollforetak

Tiltakshaver sørger for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket. Det er likevel viktig å presisere at kontrollen bl.a. skal ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse.

Søkeren må kunne gi råd til tiltakshaver om hvilke områder som skal underlegges uavhengig kontroll. For tiltak med flere kontrollforetak må søker sørge for at helheten i kontrollarbeidet blir ivaretatt av ett av kontrollforetakene. Alle kontrollforetakene har ansvar for å bidra til denne koordineringen.

Tiltakshaver må sørge for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven med forskrifter. I praksis vil dette innebære iverksetting av kontroll i et omfang som framgår av kapittel 5 i denne veiledningen. Tiltakshaver kan avtale et kontrollomfang som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Dette vil bli et privatrettslig forhold som ikke reguleres av forskriftens regler om kontroll.