Temaveileder uavhengig kontroll

4. Tidspunkt for kontroll

4.1. Innledning

Gjennomføring av kontroll skal skje på et tidspunkt som er egnet for å avdekke eventuelle avvik. Kontrollen bør gjennomføres på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at eventuelle avvik kan rettes uten for store kostnader. Kontrollerklæring trenger ikke foreligge før på et senere tidspunkt, se figur 4.1, 4.2 og 4.3.