Temaveileder uavhengig kontroll

4. Tidspunkt for kontroll

4.2. Fukt og lufttetthet for boliger

Kontroll av fuktsikring og lufttetthet er i hovedsak en kontroll av utførelse. For at kontrollen av fuktsikring skal kunne fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet, og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert. For at kontrollen av lufttetthet skal fungere etter hensikten må den gjennomføres etter at både utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.

Figur 4.1 Kontroll skjer nær ferdigstilling av byggearbeidene. Kontrollerklæring er markert som rød trekant.
Figur 4.1 Kontroll skjer nær ferdigstilling av byggearbeidene. Kontrollerklæring er markert som rød trekant.

Kontrollforetakets innhenting av dokumentasjon skal skje etter at arbeidene er utført og kvalitetssikret av de ansvarlige foretak, men før inspeksjon. Kontrollerklæring for fuktsikring og lufttetthet skal foreligge som underlag for anmodning om ferdigattest samt ved midlertidig brukstillatelse dersom det søkes om det.