Temaveileder uavhengig kontroll

5.1 Kontroll av utført kvalitetssikring

5.1.1. Vurdering av rutine

Prosjektering og utførelse skal gjennomføres i samsvar med skriftlig rutine, som skal beskrive fremgangsmåten for arbeidet. Foretaket som prosjekterer eller utfører byggearbeid bestemmer selv hvor detaljert en rutine skal være. Rutiner skal imidlertid sette krav til hvordan arbeidet gjennomføres og hvordan kvalitetssikring skal utføres. Rutiner må derfor også angi hjelpemidler som skal brukes for å kvalitetssikre arbeidet. For prosjektering bør det framgå av rutine hvordan kvalitetssikring av grensesnitt ivaretas og bekreftes.

Før kontroll gjennomføres innhenter kontrollforetaket rutine for arbeidet fra kontrollert foretak. Kontrollforetaket skal påse at rutine er relevant for arbeidet og at det er satt krav til kvalitetssikring i rutine. Ut over dette behøver ikke kontrollforetaket gjøre nærmere vurderinger av rutiners innhold eller utforming.