Temaveileder uavhengig kontroll

5.1 Kontroll av utført kvalitetssikring

5.1.2. Hjelpemidler til rutine

Rutiner kan beskrive hjelpemidler for å dokumentere hvordan kvalitetssikringen skal skje. Eksempler på slike hjelpemidler kan være:

  • rapport fra målinger

  • sjekklister

  • fotografier

  • tegninger med kontrollanmerkninger

  • møtereferater

Rutiner har krav til bruk av ulike hjelpemidler. Benyttede hjelpemidler vil være dokumentasjon på utført kvalitetssikring, og bekreftelse på at rutinen er fulgt. I tillegg skal det påses at resultatet er i samsvar med kravene som gjelder.

Dokumentasjon av utført kvalitetssikring skal være mest mulig entydig og gi muligheter for etterprøving. Det må derfor fremgå hva som er kvalitetssikret, av hvem og når dette er utført, samt om resultatet viser samsvar med kravene.