Temaveileder uavhengig kontroll

5.2. Kontroll av prosjektering og utførelse

Innledning

I tillegg til kontroll av kvalitetssikring skal det foretas kontroll av prosjektering og utførelse. Kontroll skjer på utvalgte deler av prosjekterings- eller byggearbeidet, og innebærer vurdering av samsvar mellom:

  • TEK10 og prosjekterte ytelser
  • definerte ytelser og prosjekteringsresultater ved kontroll av prosjektering
  • produksjonsunderlag og utført byggearbeid ved kontroll av utførelse

Kontroll skjer ved gjennomgang av resultater fra prosjektering eller utførelse og kan innebære inspeksjon på byggeplass avhengig av kontrollområdet.

Kontroll av prosjektering innebærer blant annet innhenting av tegningslister og påvisning av at beregninger og tegninger foreligger. Prosjekteringskontroll innebærer kontroll utført som fagvurdering av deler av prosjekteringsinnholdet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant standard med kontrollanvisninger begrenses kontrollen etter SAK10 til kontroll av at standardens anvisninger er fulgt, se pkt. 5.3.