Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.3. Frist for lukking av avvik

Det bør avtales en realistisk frist i samarbeid mellom kontrollert foretak og kontrollforetaket om når avvik skal være lukket. Kontrollforetaket skal få melding fra prosjekterende eller utførende foretak når avviket er lukket.

Kontrollforetakets ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik, jf. SAK10 § 12-5 andre ledd. Det skal ikke gjøres en ny kontroll av tegninger eller utført byggearbeid, det er tilstrekkelig å konstatere at avviket er bekreftet lukket.

Hvis den avtalte fristen for lukking overskrides, skal kontrollforetaket varsle søker. Det er også mulig å bli enig om en utvidet frist for lukking, hvis omstendighetene tilsier dette.