Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.5. Sluttrapport med avviksanmerkning

Kontrollforetak skal avgi kontrollerklæring og sluttrapport til søker når kontrolloppdraget er utført og eventuelle avvik er lukket. Når avvik ikke er lukket innen fristene, skal sluttrapporten angi at det foreligger åpne avvik. Med dette vil kontrollforetakets ansvar etter SAK10 være avsluttet.