Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.7. Avvikshåndtering - skjematisk

Figuren under gir en skjematisk fremstilling av flyten i håndtering av avvik.

Figur 6.1 Gangen i håndtering av avvik

Avvik er avdekket i kontroll

Figur 6.1.1 Avvik er avdekket i kontroll
Figur 6.1.1 Avvik er avdekket i kontroll

Foretak aksepterer og utbedrer avvik.

Rapport om lukket avvik til kontrollforetak.

Kontrollforetak utsteder kontrollerklæring som grunnlag for ny status i gjennomføringsplanen.

Avvikshåndtering


Figur 6.1.2 Avvikshåndtering

Figur 6.1.2 Avvikshåndtering

Avvik meldes ansvarlig foretak og søker uten at avvik utbedres. Melding om åpent avvik sendes kommunen.

Kommunens valg er:

  • opprette tilsynssak

  • gi pålegg om utbedring med varsel om tvangsmulkt

  • avslå midlertidig brukstillatelse / ferdigattest pga. åpent avvik

  • utstede midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fordi man ikke finner avvik