Temaveileder uavhengig kontroll

7. Rutinemal for kontrollforetak

Innledning

Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg til tiltakshaver, søker og kommunen. Derfor er det om å gjøre at arbeidet med uavhengig kontroll gjennomføres på en måte som er forutsigbar, slik at de ulike partene kan fylle sine roller på en effektiv måte. Til hjelp for dette er det utarbeidet følgende rutinemaler for gjennomføring av uavhengig kontroll:

  • Gjennomføring av kontroll i tiltaksklasse 1

  • Gjennomføring av kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

Disse malene kan kontrollforetak bruke for gjennomføring av kontrolloppdrag.

Rutinemalene er innrettet mot samhandlingen med andre foretak og søker. Kontrollforetak må supplere rutinemalene med egne bestemmelser for å kvalitetssikre sine kontrolloppdrag.