Temaveileder uavhengig kontroll

8. Sluttkontroll

Sluttkontroll

Kontrollforetaket skal gjennomføre en sluttkontroll og skrive en sluttrapport. Sluttkontroll innebærer at det settes opp en statusrapport for eventuelle avvik ved utløp av frist for lukking av åpne avvik. Dette er grunnlaget for kontrollforetakets sluttrapport, slik det framgår av SAK10 § 14-8 andre ledd.

Sluttrapporten skal vise:

  • identifikasjon av tiltak og kontrollområde

  • identifikasjon av kontrollforetak

  • oversikt over planlagt kontroll

  • bekreftelse av gjennomført kontroll

  • resultater av kontrollen, med referanse til bevis for konklusjoner om avvik

  • oversikt over kommunikasjon med ansvarlig foretak, tiltakshaver og søker for avvik som ikke er lukket

  • oppsummering av kontrollarbeidet med status for avvik ved utarbeidelse av sluttrapport

Status for avviksbehandling med angivelse av eventuelle åpne avvik skal fremgå av sluttrapporten. Sluttrapporten skal sendes til ansvarlig søker.