Temaveileder uavhengig kontroll

9. Om krav til uavhengighet og kontrollforetakets ansvar

9.2. Organisering av kontrollforetak

Regelverket forutsetter uavhengighet mellom kontrollforetaket og det foretaket som blir kontrollert. Noen av de vanskelige problemstillingene følger av organisering mellom ulike selskaper som kan komme i konflikt med kravet om økonomiske bindinger mellom kontrollforetak og kontrollert foretak.

Regelverket forutsetter dessuten stor aktsomhet hos kontrollforetak slik at en oppfyller både kravet til egen juridisk enhet og kravet om at kontrollen ikke skal være påvirket av en eventuell relasjon, slik at en kan ha tillit til kontrollens resultat. Når foretaket erklærer uavhengighet i søknad om ansvarsrett for kontroll bekrefter en at foretaket oppfyller kravet til organisatorisk uavhengighet og at det ikke foreligger personlige eller økonomiske bindinger som kan påvirke kontrollarbeidet. Virksomheter som oppfyller det organisatoriske kravet til uavhengighet, som egen juridisk enhet, må i tillegg legge til rette for at ansattes eller innleides individuelle forhold ikke kommer i konflikt med kravet til uavhengighet.

Så lenge en kan innestå for at kontrollen vil være uavhengig, kan det være ulike relasjoner mellom kontrollør og foretak som blir kontrollert. I praksis vil spørsmålet om uavhengighet også avhenge av graden av skjønnsmessige vurderinger i kontrollarbeidet. Kontroll kan skje på grunnlag av objektive kriterier og definerte målemetoder. I slike tilfeller vil det ikke foreligge avgjørende personlig skjønn og kravene til uavhengighet vil kunne praktiseres mer lempelig. Måling av lufttetthet er et slikt eksempel på kontrollområde med objektive kriterier og definert målemetode.