Temaveileder uavhengig kontroll

9. Om krav til uavhengighet og kontrollforetakets ansvar

9.3. Rutiner og ledelse i kontrollforetaket

Kontrollforetak som oppfyller det organisatoriske kravet om egen juridisk enhet, må legge til rette for at ansattes eller innleides individuelle forhold ikke kommer i konflikt med kravet til uavhengig vurdering av kontrollen. Dette kan skje ved å utforme interne kjøreregler (rutiner) for varsling om personlige forhold som kan påvirke kontrollen, som familieforhold, nære personlige relasjoner, økonomiske bindinger osv.

Avkryssing for uavhengighet i søknad om ansvarsrett for kontroll innebærer at kontrollforetaket går god for at det ikke foreligger personlige eller økonomiske bånd hos den enkelte som utøver kontroll, som er egnet til å svekke kontrollen.

Gjennomføring av uavhengig kontroll forutsetter personlig integritet som et vesentlig element for å sikre uavhengig og nøytrale vurderinger. Kontrollen må evne å sette faglige forhold foran personlige interesser. Kontrollørens integritet og egnethet er personlige egenskaper som vil være ledelsens ansvar i kontrollforetaket.