Tilsyn med produktdokumentasjon

Om veiledningen

Veiledningen om tilsyn med produktdokumentasjon gir

  • en kort innføring i produktdokumentasjon av byggevarer
  • føringer og fremgangsmåter for kommunens tilsyn
  • praktiske hjelpemidler for gjennomføring av kommunens tilsyn

Forenklet versjon av veiledning for produktdokumentasjon

Veiledning om tilsyn med produktdokumentasjon finnes også i en oppdatert og forenklet versjon (2018). Hensikten med den forenklede utgaven er å gjøre kommunens tilsyn enklere og mer effektivt. Veiledningen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter, og gir et innblikk i forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) og krav om CE-merking.

Vil du laste ned eller skrive ut hele veilederen?

Du kan laste ned hele eller deler av veilederen for tilsyn med produktdokumentasjon. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel, og velg hva du vil laste ned eller skrive ut.