Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.1. Uteareal

Fig. 6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper?

Fig. 6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper? Foto. Tone Rønnevig

Foto. Tone Rønnevig

Uteareal

Kryss av for hvilke uteareal tilsynet gjelder:

(sett kryss)

Uteareal for allmennheten

(x)

Felles uteareal for større boligområde

(x)

Uteareal for boligbygning med krav om heis

(x)

Uteareal for byggverk for publikum

(x)

Uteareal for arbeidsbygning

(x)

Dokumenttilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

0

Er uteoppholdsarealet etter sin funksjon egnet for lek, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Er det framkommelighet til lekeapparat?

Har uteoppholds -arealet gode lys- og solforhold?

Er det skjermet for støy og vibrasjoner?

TEK10 § 8-4

 

 

1

Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal

TEK10 §§

8-7 og

8-5

 

 

2

Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i?

Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.

Markering av gangsone over store plasser.

TEK10 § 8-5

 

 

 

 

1

 

 

Er parkering nær hovedatkomst?

Dokumentasjon på parkeringsforhold

TEK10 § 8-9

 

 

 

 

1

 

 

2

Er avfallsløsning planlagt i uteareal?

Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand fra bygning og trafikksikker atkomst for tømming

TEK10 §12-12

 

 

 

 

 

0

Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk?

Plassering av benker, utstyr og lignende.

TEK10 § 8-4

 

 

3

Er uteoppholdsareal vurdert mht. støy?

Dokumentasjon på støyforhold

TEK10 §

13-6

 

 

Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig.

Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig. Foto: Solveig Dale

Foto: Solveig Dale

Byggeplasstilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

1

Er parkering nær hovedatkomst?

Dokumentasjon på parkeringsforhold

TEK10 § 8-9

 

 

2

Er nivåforskjeller merket og sikret?

Er nivåforskjeller over 0,5 m sikret med rekkverk?

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er utetrapp sikker i bruk?

Er trapp utført med markeringer og rekkverk

TEK10 § 8-10

 

 

0

Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk?

Plassering av benker, utstyr og lignende.

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er gangatkomst uten hindre?

Er gangatkomst sikret fot fare for sammenstøt?

TEK10 §

8-4

 

 

 

 

1

Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal

TEK10 § §

8-7 og

8-5

 

 

2

3

Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i og er det skjermet mot støy slik at god taleforståelse er oppnådd?

Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.

Markering av gangsone over store plasser.

TEK10 § 8-5

TEK10 §13-6

 

 

Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk?
Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk? Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig

Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig