Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.2. Bolig med krav om tilgjengelighet

  • bygning med boenhet med krav om heis 
  • boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet
Fig. 11 Bygning med boenhet med krav om tilgjengelighet og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig
Fig. 11 Bygning med boenhet med krav om tilgjengelighet og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn bolig med krav om tilgjengelighet

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

1

Er bygning plassert slik at det oppnås trinnfri atkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst til bygning og uteoppholdsareal.

TEK10

§ 8-3

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 8-7

 

 

2

Er heis i parkeringskjeller nær atkomstvei?

Har heis etasjeangivelse i tekst og tale?

 

Bygning skal være lett å orientere seg i og være sikker i bruk. Heis nær atkomst vil være enklere å finne og man vil unngå kryssende trafikk i parkeringskjeller.

Sjekk utforming av heisstol.

TEK10

§ 12-5

TEK10

§ 15-13

 

 

 

1

2

Er felles avfallssystem lett tilgjengelig?

Er avfall system i lett tilgjengelig med kort avstand, er det trinnfri atkomst, er innkasthøyde maks 1,1 m. Kontrastfarger?

TEK10

§ 12-12

 

 

1

Er det avsatt oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende?

 

Er de(n) plassert utenfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang?

TEK10

§ 8-9

 

 

1

Kan rullestolbruker betjene nødvendige romfunksjoner på inngangsplanet på en tilfredsstillende måte?

Er det snusirkel -1,5 m i alle rom?

Er det mulig å betjene skap på soverom og komme fram til vindu i alle rom med varig opphold?

TEK10

§ 12-7

 

 

4

Er det tilstrekkelig dagslys i rom for varig opphold?

Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glassflater utgjør min 10 % – som hovedregel OK. Dersom mindre enn 10 % – da skal det foreligge beregning som viser at dagslysfaktor er min 2 %.

TEK10 § 13-12

 

 

 

4

Er det tilstrekkelig ventilasjon?

Er tilluftsmengde i de enkelte rom i tråd med kravene?

TEK10 § 13-2

 

 

3

Er lydisolasjon ivaretatt?

Er krav til luftlydisolasjon mellom brukerområder ivaretatt?

TEK10 § 13-7

 

 

5

Er brannvarsling og evakuering ivaretatt?

Er det prosjektert slokkeanlegg i bygning med krav om heis?

TEK10 § 11-12

 

 

 
Fig. 12: Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til lademulighet. Foto: Tone Rønnevig
Fig. 12: Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til lademulighet. Foto: Tone Rønnevig

Byggeplasstilsyn bolig med krav om tilgjengelighet

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

1

Er det det trinnfri atkomst og horisontalt repos foran inngangsparti?

(1,5x1,5m utenfor dørens slagradius)

 

Trinnfri atkomst fra parkering og kjørbar vei.

Inngangsparti som gjør det mulig å åpne dør fra rullestol, og markering foran dør.

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 12-4

 

 

1

Er det trinnfri atkomst og mulig for rullestolbruker å bruke rom og minst ett bad/toalett på inngangsplanet?

Trinnfri atkomst, maks terskel 20mm – mulighet for betjening av rommets funksjon med rullestol.

TEK10

§12-7

TEK10

§12-9

 

 

2

Er inngangsparti med inngangsdør belyst?

Er det visuelt og taktilt felt foran inngangsdør?

Belysning og markert felt foran dør.

Tek10 §

12-4

(2a og 2b)

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markert?

Følger håndlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos?

Markering av trinn – at håndløper følger hele trappeløpet, også rundt repos

TEK10

§12-16

 

 

4

Er det utsyn fra rom for varig opphold ?

Er det mulig for rullestolbruker å se ut av vindu i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stue?

TEK10 § 13-13

 

 

4

Har rom for varig opphold åpningsbart vindu – og kan dette åpnes med en hånd fra sittende stilling?

Kan vindu i rom for varig opphold åpnes av sittende person?

TEK10 § 13-4

TEK10 § 12-21

 

 

1

Har intern bod/oppbevarings-plass og sportsbod trinnfri atkomst?

TEK10

§12-10

 

 

 

 

5

Er brannvarsling ivaretatt?

Er det brannalarmanlegg eller røykvarslingsanlegg?

TEK10

§11-12

 

 

5

Er det montert automatisk slokkeanlegg?

Gjelder for byggverk med krav om heis.

TEK10

§11-10

 

 

 
Fig 13 Trapp med markering av trinn og håndløpere som følger trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale
Fig 13 Trapp med markering av trinn og håndløpere som følger trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale