Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

5. Stormflo

Innledning

Kapittel 5 omtaler kort hva stormflo er og gir informasjon om kartlegging av stormflo. Kapitlet sier også litt om sikringstiltak og inneholder en del linker til andre nettsider som har mer informasjon om stormflo.

Kravene til sikkerhet mot flom gjelder også for stormflo. I punkt 4.2. Sikkerhet mot flom i denne veiledningen er disse bestemmelsene omtalt.