Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

7. Radon

7.1. Om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass og der det er radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. Radongassen stammer fra uran som finnes i berggrunn og jordsmonn. Bygge­grunnen er dermed den viktigste radonkilden for bygninger i Norge. Den høyeste risikoen er knyttet til alunskifer og alunskiferrik jord. Lokale grunnforhold er derfor avgjørende for mengden radon som kan trenge inn i en bygning.

Radonproblematikk kan også være knyttet til tilkjørt pukk, byggematerialer med stein og husholdningsvann fra borebrønner. Det er utarbeidet en nasjonal strategi knyttet til radon, Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge finner du her.