Ulovlig bruk av godkjenningsmerket

Urettmessig bruk av godkjenningsmerket og direktoratets logo er ulovlig.

Sist endret 01.01.2016

Direktoratet for byggkvalitet kan ilegge overtredelsesgebyr dersom et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten at foretaket er sentralt godkjent.

Det ilegges gebyr på kr 5 000 ved første gangs overtredelse, kr 10 000 ved andre gangs overtredelse og kr 15 000 ved påfølgende overtredelser, jf. byggesaksforskriften § 13-7 1. ledd bokstav b.

Urettmessig bruk av merket for sentral godkjenning og direktoratets logo omfattes av markedsføringsloven § 26 1. ledd.

Tips oss på e-post

Har du tips om ulovlig bruk, kan du tipse oss på e-post til post@dibk.no. Oppgi navnet på foretaket det gjelder, og legg gjerne med organisasjonsnummer og eventuelle eksempler på den ulovlige bruken (f.eks lenke til nettside, bilder av firmabiler eller annen dokumentasjon på markedsføringen).