Hva er sentral godkjenning?

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig ordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og at foretaket har betalt skatter og avgifter.

Sist endret 08.03.2024
illustrasjonsfoto_hva-er-sentral-godkjenning.jpg
Sentral godkjenning er en frivillig ordning som blant annet beskriver bedriftens faglige kompetanse. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og at foretaket blant annet har betalt skatter og avgifter.

Du kan lese mer om kravene til sentral godkjenning her.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Hvem kan søke sentral godkjenning?

Sentral godkjenning gis til foretak, etater og andre offentlige organer. For å søke om sentral godkjenning, må man ha et norsk organisasjonsnummer.

Utenlandske foretak som ønsker å søke om sentral godkjenning har mulighet til å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket på tidspunktet for fornyelse kan dokumentere at det oppfyller vilkårene for godkjenning.

Enten foretaket skal sende inn søknad for første gang, fornye eller endre, må det sendes inn en søknad via direktoratets elektroniske brukerportal.

Se hva du trenger til søknaden.