Blanketter for byggesaker før 1.7.2010

Bruk disse blankettene dersom du skal avslutte en byggesak etter de gamle reglene.

Sist endret 16.12.2013

Byggesaker etter reglene før 1. juli 2010 kan avsluttes med Standard Norges blanketter. Blankettene finnes bare på bokmål.


Blanketter for tillatelse til gjennomføring - melding og søknad


Blankett
Last ned
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177
5151 Søknad om igangsettingstillatelse
5151
5168 Søknad om endring av tillatelse
5168
5167 Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 5167

Blanketter om ansvar for gjennomføring i byggesaken


Blankett
Last ned
5181 - 1 Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan 5181 - 1
5181 - 2 Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan
5181 - 2
5149 Kontrollerklæring
5149
5159 Søknad om lokal godkjenning av foretak 5159