Vil du bruke BIM i byggesøknaden?

Når du sender inn en byggesøknad, kan du bruke en digital bygningsinformasjonsmodell (BIM) som dokumentasjon.

Sist endret 11.03.2019

Dette angår særlig arkitekter og andre som sender inn digital byggesøknad.

Dette må byggesaksBIM-en inneholde

  • ByggesaksBIM-en (modellfilen) må leveres til kommunen i IFC4-format.
  • ByggesaksBIM-en skal inneholde informasjon tilsvarende dagens eksisterende tegningskrav.

Test byggesaksBIM-en

Du kan teste om byggesaksBIM-en din inneholder den nødvendige informasjonen for å tilfredsstille kravene til innsending: BIM-validering for byggesøknad

BIM-validatoren er under utvikling. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil teste BIM i en byggesøknad, eller hvis du har spørsmål: ftb@dibk.no

Mottak av byggesøknader med BIM-modeller i kommunen

Kommuner som mottar byggesøknader med BIM-modeller får en 3D-visning av tiltaket, og dermed et bedre grunnlag for visuell og maskinell kontroll av byggesøknaden. Informasjon fra BIM-modellen kan bidra til at matrikkelen og felles kartdatabaser blir oppdatert.

Formatet som byggesaksBIM-en leveres i (IFC) er et gyldig arkivformat i henhold til Riksarkivarens forskrift § 5-17. For at kommunene skal kunne se modellen, må de ha riktig programvare. Flere av disse programmene kan lastes ned gratis.

Teknisk informasjon om BIM i byggesøknader

Er du utvikler av tegneverktøy, eller ønsker mer teknisk informasjon om vår valideringstjeneste for ByggesaksBIM, kan du finne dette her: BIM i byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet krav til hvilken informasjon som skal være med, og hvor i modellen informasjonen skal lagres. Disse kravene kalles exchange requirements (ER).

Du kan laste ned spesifikasjon for kravene her: P13 – eByggesak (pdf).

Kontakt oss

Har du spørsmål?

E-post: ftb@dibk.no