Nye Ålgård sentrum vant Statens pris for byggkvalitet

– Ved å flomsikre Figgjoelva har Gjesdal kommune frigjort arealer til et nytt, mangfoldig og spennende sentrum for folk i alle aldre, sier statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er ansvarlig for prisen.

Sist endret 27.06.2023
Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland har fått en renessanse med ny torggate, kanalpark og gangsti langs Figgjoelva. Landskapsarkitekturfirmaet Dronninga landskap vant konkurransen om å utvikle administrasjonssenteret i Gjesdal kommune. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

I Ålgård sentrum er det lille sideløpet av Figgjoelva utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Foto: Ragnhild Momrak

Det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård er blitt transformert til småbysentrum

Det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum. Området ble ferdigstilt i 2017. Foto: Ivar Brekken

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Oppgraderingen av sentrumsområdene inkluderte også planting av trær, busker og bunndekkende planter som er tilpasset Ålgårds klima, og som gir frodighet og variasjon gjennom året. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Det nye, oppgraderte sentrumsområdet utgjør til sammen 23 dekar, med en jevn arealfordeling mellom park, gater og elvepark/flomsikring. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Ålgårds nye torg har blant annet fått et kunstverk, «Teppe Ålgård», som er laget av kunstnerduoen Løvaas & Wagle. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Elveparken i Ålgård fungerer også som flomsikringstiltak langs Figgjoelva

Vann er et viktig innslag i det nye byområdet, og elveparken har også funksjon som flomsikringstiltak langs Figgjoelva. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Nye Ålgård sentrum er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet. Prosjektet konkurrerte mot Bygdebox fra Trøndelag og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo. Prisen ble delt ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo onsdag.

Nye Ålgård sentrum er tegnet av Dronninga landskap og byggherre for prosjektet er Gjesdal kommune.

Transformasjon som årets tema

Tema for årets pris har vært transformasjon. Juryen har vært på jakt etter prosjekter som har jobbet med endring og gjenbruk av eksisterende byggverk eller områder.

– Ved å gjenbruke eksisterende byggverk og arealer, kan bygg- og anleggssektoren bidra til at vi når Norges miljømål om å være klimanøytrale innen 2030, sier Monica Mæland. – I Ålgård har de tatt utgangspunkt i en nødvendig flomsikring av elven. Det gamle stadion er flyttet og dette har frigjort et attraktivt areal for et nytt sentrum. Gjesdal kommune har her utviklet et nytt sentrum med torg, kanalpark og elvepark. Nye Ålgård sentrum er et forbilde på fremragende byggkvalitet.

Kommunen opplevde at det nedre løpet av Figgjoelva var utsatt for økende erosjon. Hundrevis av kubikkmeter med masser raste ut i elva hvert år og hevet bunnen av elva. Dette førte til ytterligere erosjon når elva gikk stor. Området rundt den gamle stadion var svært flomutsatt, ifølge Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE). Flomsikring måtte utføres, og denne stod ferdig i 2016. Ålgård torg og kanalparken var ferdig i 2017.

Parkområdet er et forbilde

Med utviklingen av nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune vist hvordan et problem kan snus til en mulighet. Prognosene for klimaendringer og økt flomfare viste at Figgjoelva måtte flomsikres. Tiltakene som ble utført åpnet muligheten for å etablere en elvepark med sykkelveier og elvestier, og ikke minst kanalparken som strekker seg opp til torget og bussholdeplassen. Der er det bygget to romslige og unike busskur med husker, ladepunkter for mobil og gratis wifi.

– Nye Ålgård sentrum er et godt eksempel på hva man kan få til gjennom god områdetransformasjon. Arealet er bedre utnyttet og har fått nye funksjoner. Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle. Her åpnes det opp for lek og aktiviteter, blant annet med sandstrand, rennende vann, skaterampe og svevende benker. Ålgård har fått et sentrum som brukes aktivt, og der det i tillegg er blitt morsomt å vente på bussen, sier Monica Mæland.

Hedrende omtale

Bygdebox, et nærings- og aktivitetshus på Stokkøya i Åfjord kommune i Trøndelag, og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, den gamle majonesfabrikken til Mills, var de to andre prosjektene som kom til finalen. Begge mottok hedrende omtale fra fagjuryen.

Prisen ble delt ut på DOGA i Oslo av statssekretær Thorleif Fluer Vikre og juryleder Erling Lae.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Til årets pris ønsket eier av prisen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, å vektlegge transformasjon. Byggverket måtte være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Fagjuryen

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 deltar:
Erling Lae, leder, tidligere fylkesmann i Vestfold, fra Oslo
Mari Bergset, landskapsarkitekt MNLA og daglig leder, fra Tromsø
Heidi Bjøru, rådgiver og sivilarkitekt MNAL, fra Tromsø
Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt MNIL, fra Bergen
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, fra Trondheim
Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt MNAL, fra Oslo
Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver og PhD, fra Oslo
Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt MNAL, fra Kristiansand (vara)
Arne Smedsvig, landskapsarkitekt MNLA og daglig leder, fra Bergen (vara)