Byggkvalitetsdagen 2021

Årets tema for fagdagen er bærekraft. Nok en gang kjører vi gratis, digitalt arrangement. Se programmet og meld deg på i dag!

Sist endret 27.06.2023

Utregninger fra Global Footprint Network viser at vi årlig bruker naturressurser tilsvarende 1,6 jordkloder. Vi står overfor faretruende klimaendringer som tilsier at det ukritiske forbruket må stoppe. For at vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030 må vi redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket.

Byggsektoren er i gang med omstillingene, men har fortsatt en vei å gå. Til Byggkvalitetsdagen har vi hentet inn et knippe foredragsholdere som vil dele av sin innsikt, inspirere og vise retningen til en mer bærekraftig byggsektor.

Du får også møte finalistene til Statens pris for byggkvalitet som presenterer sine prosjekter, og statsråden kårer årets vinner. Tema for prisen i 2021 er bærekraft.

Foredragsholdere Byggkvalitetsdagen 2021.png

Her er foredragsholderne du får høre på Byggkvalitetsdagen, øverst fra venstre Siri Zanelli, Kjetil Trædal Thorsen, Jørgen Tycho, Even Bakken, Cathrine Barth, Ola Harald Fjeldheim, Karin Synnøve Lund og Ellen de Vibe.

Ytterligere omtale av foredragene kommer fortløpende. Det blir pauser underveis i programmet.


Program

Kl. 09.00

Velkommen til Byggkvalitetsdagen 2021
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet

Bærekraftsmålene 2030 - vi må handle nå
Ellen de Vibe, Urban Vibes og styremedlem i Habitat Norge og tidligere direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo


Fra lineær til sirkulær økonomi - bygninger er framtidens materialbank
Cathrine Barth, sirkulærøkonomiekspert, Nordic Circular Hotspot


Det vi trenger er allerede bygget - arkitekturvern og bærekraft
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen


Skanska strekker seg lenger - vår vei mot klimanøytralitet
Karin Synnøve Lund, prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway


Grønne lunger - livskraft for bærekraftige byer
Even Bakken, landskapsarkitekt Norconsult


Bioklimatiske bygg for det 21. århundre
Jørgen Tycho, arkitekt og partner i Oslotre


Kom i gang - hvordan inkludere bærekraft i arkitekthverdagen
Siri Zanelli, Collective Works i London


Design for designens skyld gir ikke mening - estetikk for en bærekraftig utvikling
Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt og partner i Snøhetta


Ca kl. 12.00

Årets nominerte til Statens pris for byggkvalitet presenterer sine prosjekter.

Tema for prisen er "bærekraft".

Utdelingen av Statens pris for byggkvalitet 2021
Erling Lae, juryleder
Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister

Kl. 13.00

Takk for i dag!