Avfall- og miljøsanering

God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning. EU stiller krav om at 70 prosent av alt byggavfall ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.

Avfallsreglar i pbl

Tilsynsrettleiing for kommunane. Her vert det gitt råd for korleis tilsynet med avfallsreglane kan gjennomførast i praksis.

Avfall og miljøsanering

Spørsmål og svar om blant annet avfallsplaner, krav til kompetanse, avfallssortering.

Avfall- og miljøsanering

Hvert år oppstår nærmere to million tonn bygg- og anleggsavfall. Byggavfall er ressurser som bør ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal alltid utføres kartlegging og ev. miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk. Dette sikrer at miljøfarlige stoffer ikke spres til naturen.