Dette er bruksareal

Her er en forklaring på hva som regnes som bruksareal. Eksemplene gjelder for kommuneplaner som er vedtatt etter 01.07.1997.

Sist endret 26.02.2018

Du skal måle i BRA. Det betyr brukseareal.

Bruksareal er alle målbare plan inne i bygningen, pluss åpne arealer med overbygg (som carport eller lignende).

Slik måler du BRA (markert med gult):

 • Du skal ikke ta med ytterveggene
 • Alle typer rom skal måles, selv om de ikke er innredet eller kan bebos
 • Åpne arealer med tak (overbygg), for eksempel carport, skal måles innenfor søylene

  Bruksareal er alle målbare plan inne i bygningen, pluss åpne arealer med overbygg. Eksempel

  Bruksareal er alle målbare plan inne i bygningen, pluss åpne arealer med overbygg. Eksempel

  Bruksareal er alle målbare plan inne i bygningen, pluss åpne arealer med overbygg. Eksempel

Hvis bygningen har flere enheter, som tomannsboliger, kontorbygg, boligblokker og lignende, skal du måle alt unntatt ytterveggene.

Slik måler du bruksareal på loft (med eksempler)

Illustrasjonen viser det som skal regnes med når du måler bruksareal på loft

Når du skal måle, skal du bruke arealet hvor takhøyden innendørs er 1,9 meter eller mer. Hvis taket skråner, skal du legge til 0,6 meter til siden fra punktet hvor takhøyden er nøyaktig 1,9 meter.
Dette gjelder også der det er gjort takoppbygg.

På illustrasjonen ser du det som skal regnes med (altså BRA) i gult.


Måling av loft avhenger av takkonstruksjon. Du kan se flere illustrasjoner av dette under:

A-takstol hvor taksperre/hanebjelke ikke er en del av bæresystemet:   Man skal ikke ta hensyn til taksperren/hanebjelken.

Målverdig gulvplan for tak med A-takstol.
A-takstol hvor taksperre/hanebjelke er del av bæresystemet:   Mål til underkant av talsperren/hanebjelken.

Måleverdig gulvplan for tak med W-takstol.
W-takstol

Måleverdig gulvplan på loft med takoppbygg.
Slik måler du der innvendig takhøyde overstiger 4,9 meter (med eksempler)


Illustrasjonen viser fiktiv/tenkt etasjeplan 3 meter over 2. etasje. Da blir den innvendige takhøyden i den tenkte etasjen mer enn 1,9 meter. Derfor skal arealet regnes med i BRA.

Hvis det er rom i bygningen som har en innvendig takhøyde på 4,9 meter eller mer, skal du legge til noe som heter fiktiv plan eller tenkt plan. Dette legges til for hver 3. høydemeter innvendig.

Om planbestemmelsene sier at fiktive plan eller tenkte plan ikke skal regnes med i BRA, kan du se helt bort fra dette.

Illustrasjonen viser fiktiv/tenkt etasjeplan 3 meter over 2. etasje. Da blir den innvendige takhøyden i den tenkte etasjen mer enn 1,9 meter. Derfor skal arealet regnes med i BRA.

Slik måler du areal som ligger helt eller delvis under terreng (med eksempler)

Eksempel på areal som ligger helt eller delvis under terreng

Planbestemmelsene for din eiendom avgjør om du skal måle med areal som ligger helt eller devis under terreng. Det er vanligst at det skal være med.

 • Om det ikke står noe spesielt, skal du måle det.
 • Om det står at det ikke skal være med, trenger du ikke måle det.

Slik måler du arealer som har tak, men ikke vegger (med eksempler)

Eksempel på arealer som har tak, men ikke vegger

Eksempel på arealer som har tak, men ikke vegger

Hvis du har overbygd balkong, terrasse eller veranda, altså tak over, og taket er dypere enn 1 meter, skal noe av arealet under taket være med i BRA.

Du skal ikke ta med en meter i bredde inn fra takets ytterkant. Denne ytterste breddemeteren skal trekkes fra.

I illustrasjonen er BRA markert med gult.

 • Hvis det ikke er tak over den øverste balkongen, skal den ikke regnes med i det hele tatt.
 • Om taket er 5 meter eller mer over terrenget eller gulvet direkte under, skal det heller ikke regnes med.

Eksempel på areal som har tak, men ikke vegger. Åpent areal

Åpent areal som er mer enn 1,0 meter innenfor ytterkant av dekket over, skal legges til bruksareal.

Eksempel på arealer som har tak, men ikke vegger. Takutstikk

For takutstikk er det samme regler som balkong, terrasse eller veranda med tak over.

I illustrasjonen er BRA markert med gult.

Det skal bare regnes med hvis takutstikket er

 • Mindre enn fem meter over bakken eller gulv direkte under
 • Dypere enn 1 meter

Du skal også her trekke fra den ytterste breddemeteren fra ytterkant.