Brannskille mellom sprinklet og usprinklet område

Hvilket brannskille skal det være mellom sprinklet og usprinklet område?

Sist endret 16.08.2016
Der forskriften krever automatisk slokkeanlegg
Seksjoneringsvegg Høyeste av ytelse for branncelle i henhold til vTEK eller skille i henhold til standard 1) eller som angitt
TEK § 11-12

Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis

x
TEK § 11-12

Byggverk i risikoklasse 6

x

Der forskriften ikke krever automatisk slokkeanlegg
Seksjoneringsvegg Høyeste av ytelse for branncelle i henhold til vTEK eller skille i henhold til standard 1) eller som angitt
vTEK § 11-7

Økt areal ved sprinkling

x
vTEK § 11-8

Utvendig brannspredning - vertikalt

x

vTEK § 11-8

Utvendig brannspredning - horisontalt

x

vTEK § 11-8

Brannspredning via kaldt loft/oppforet tak

x

vTEK § 11-8

Brannceller åpen over flere plan

x

vTEK § 11-10

Beskyttelse av strømforsyning

x

vTEK § 11-12

Areal åpent mot overbygd gård

x

vTEK § 11-14

Oppholdsrom del av rømningsvei

x

vTEK § 11-17 og § 11-8

Garasje/parkeringskjeller

< 400 m2

EI 60

vTEK § 11-17 og § 11-8

Garasje/parkeringskjeller

> 400 m2

EI 90 A2-s1,d0 [A 90]

1) NS-EN 12845 krever minst 60 minutter. VTEK angir det samme i brannklasse 2 og 3 (EI 60). I brannklasse 1 stiller standarden strengere krav enn det som er angitt i VTEK (VTEK angir EI 30).

NS-INSTA 900-1 krever minst 30 minutter for type 2 og 3. Det betyr at VTEK alltid angir minst samme brannmotstand siden laveste ytelse mellom brannceller i VTEK er EI 30 (brannklasse 1).