Universell utforming

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

Spørsmål og svar om universell utforming

  • Er det minstekrav til tak/romhøyde?

    I rom for varig opphold i bolig skal tak/romhøyden være 2,4 meter. Deler av rom, eksempelvis utenfor møbleringssone i stue, kan ha romhøyde på minimum 2,2 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere høyde, dette er mest naturlig på for eksempel loft. Rom som ikke er for varig opphold, skal ha høyde minimum 2,2 meter. I arbeids- og publikumsbygninger anbefales det en romhøyde på minst 2,7 meter, men dette er ikke et absolutt krav.

  • Hva er forskjellen på universell utforming og tilgjengelighet?

    Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17.