Gode resultater etter tilsyn av taksikringsprodukter

Direktoratet for byggkvalitet har gjort tilsyn med produktdokumentasjon av taksikringsprodukter og fant få avvik.

Sist endret 13.12.2022

Direktoratet konkluderer med at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon, men at flere ikke var kjent med kravene til produktdokumentasjon etter byggevareforskriften (DOK).

Hovedmålet med tilsynet var å se at produsenter, importører og distributører av taksikringsprodukter hadde på plass riktig dokumentasjon. 84 foretak fikk varsel om tilsynet, og direktoratet gjennomførte tilsyn med 23 av disse.

– Vi ville informere så mange foretak som mulig, slik at flest mulig ble kjent med kravene og fikk mer kunnskap om hvilke krav de må oppfylle. Vi kontaktet først og fremst de foretakene vi hadde fått tips om og de som hadde mangelfull informasjon på nettsidene sine, forteller José Santos Delgado, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

De siste årene har byggebransjen stilt spørsmål og kommet med tips knyttet til taksikringsprodukter.

– Vi ser ikke behov for å gjennomføre en ny tilsynskampanje nå, men vi vil framover gjøre tilsyn med taksikringsprodukter på bakgrunn av tips og bekymringsmeldinger, forklarer José Santos Delgado.

Hva er taksikringsprodukter?

Med taksikringsprodukter mener vi takstiger, feieplatå/takbroer, taksikringskroker og snøfangere. Snøfangere skal sikre mot snøras og issvuller som faller ned fra tak. Takstiger og gangbaner skal sikre trygg ferdsel på taket. Feieplatå/takbroer skal sikre at feier og vedlikeholdspersonell har trygg adkomst fra taket. Taksikringskroker skal sikre trygg ferdsel på taket.