Har du fått nabovarsel i Altinn?

Nabovarselet finner du i innboksen din i Altinn og inneholder all informasjon du trenger for å svare på det. Hvis du har spørsmål om byggeplanene, må du kontakte den som har varslet deg. Kontaktinformasjon finner du i nabovarselet.

Sist endret 18.12.2019

  • Finner ikke nabovarselet i Altinn

  • Kan dere sende dokumentene til nabovarselet?

  • Nabovarselet er sendt til feil varslingadresse

  • Ønsker lengre svarfrist på nabovarselet

Her finner du nabovarselet

Slik svarer du på nabovarselet