Har kommunen fått eit nabovarsel i Altinn?

Om kommunen har spørsmål om nabovarsel i Altinn, kan du sjå etter svar her.

Sist endret 07.05.2019

Om digital nabovarsling

Målet med digital nabovarsling er å tilby gode digitale sjølvbeteningsløysingar til innbyggjarar og næringsliv, og dermed forenkle arbeidet med å søkje om byggjeløyve.

Nabovarsling i Altinn oppfyller krav til sporing, og er i samsvar med regelverket - på linje med rekommandert postsending, personleg overlevering og e-post eller SMS mot kvittering.

Innbyggjarar som er reserverte mot digital kommunikasjon, får nabovarselet i posten.

Har du fleire spørsmål?

Kontakt oss på e-post: [email protected]