Er produktet en byggevare?

Byggevarer omfatter de aller fleste varer som skal bygges inn i bygninger og anlegg. Det kan være alt fra trevirke, betong, stål og isolasjonsprodukter til bjelker, dører, vinduer og VVS-produkter.

Sist endret 18.10.2013

Byggevarer er ikke et sluttprodukt, de skal være en del av et byggverk. Derfor er det viktig å vite hvilke ytelser en byggevare har for å sikre at bygninger oppfyller de tekniske krav som byggteknisk forskrift fastsetter.

Hvordan kan jeg vite om en vare er en byggevare?

Hvis produktet bygges varig inn i et byggverk og påvirker byggkvaliteten er det en byggevare. Vår veiviser kan hjelpe deg med å finne ut om produktet er en byggevare.

Hvis varen dekket av en harmonisert produktstandard, er det ingen tvil om at den er en byggevare. Hvis en vare faller under én av byggevareforordningens produktgrupper, er det også stor sannsynlighet for at varen defineres som en byggevare.