Obligatorisk og frivillig CE-merking

Hvorvidt byggevaren er dekket av en harmonisert produktstandard bestemmer om du skal forholde deg til en obligatorisk eller frivillig CE-merking.

Sist endret 31.08.2023

Obligatorisk CE-merking når det finnes en harmonisert produktstandard

En produktstandard er en felles oppskrift på hvordan et produkt skal lages. En harmonisert produktstandard lages etter et mandat fra Europakommisjonen. Slike standarder er altså viktige for alle som ønsker å selge produktet sitt på det europeiske markedet.

For produsenter av byggevarer er det obligatorisk å følge denne hvis de omfattes av en harmonisert produktstandard.

CE-merking og ytelseserklæring er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard (etter 1. januar 2014).

Det er derfor viktig at man er klar over om det finnes en harmonisert produktstandard eller ikke.

Finn riktig harmoniserte produktstandard

Det finnes ca. 500 harmoniserte produktstandarder for byggevarer. Her finner du en liste over alle de harmoniserte standardene(pdf, åpnes i nytt vindu). Det står også når man kan starte å bruke standarden og når den må brukes.

Vær oppmerksom i valg av harmonisert produktstandard

Når produktstandarder revideres eller kommer i ny utgave, skal disse gjøres tilgjengelige på tre ulike nettsteder. Fordi endringene ikke alltid gjøres på samme tid, kan det være uklart for byggevareprodusenter hvilken standard som gjelder. Les mer om hva du bør være oppmerksom på.

Bruk eller skaff deg standarden

Du kan kjøpe standarden hos Standard Norge. Se i omfanget (scope) til standarden for å vurdere om det konkrete produktet du lurer på er omfattet eller ikke.

Merk deg at Standard Norge ikke opplyser om hvilke standarder som er offisielle etter byggevareforordningen. På noen områder har ikke nye standarder blitt godkjent av Europakommisjonen. Det er da den gamle standarden som skal brukes frem til den nye standarden blir godkjent. Det er altså kun de standardene som står på EU-nettsiden som er de offisielle standardene.

Ytelseserklæring og CE-merking

Ytelseserklæringer skal være på norsk, svensk eller dansk for omsetning i Norge. Det er derimot ikke noe språkkrav for CE-merking. Årsaken til dette er at CE-merking påføres byggevaren, som skal omsettes på tvers av landegrensene.

Frivillig CE-merking

For byggevarer som ikke er omfattet av harmoniserte produktstandarder, kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse.

Dette er en frivillig ordning. Det er med andre ord ingen plikt å CE-merke byggevarene som ikke dekkes av harmoniserte produktstandarder. Men hvis produsenten har valgt å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse, er det imidlertid obligatorisk å både CE-merke byggevaren og utarbeide en ytelseserklæring. Når disse dokumentene er klare kan produsenten fritt selge sitt produkt i hele EU/EØS-området.

Hva er en europeisk teknisk bedømmelse?

En europeisk teknisk bedømmelse er en vurdering av byggevarens egenskaper opp mot en felles europeisk teknisk spesifikasjon, et såkalt europeisk bedømmelsesdokument (EAD, tidligere ETAG).

ETAG-er utarbeidet under byggevaredirektivet og kan brukes som europeiske bedømmelsesdokumenter. Europeiske tekniske bedømmelser kan kun utstedes av tekniske bedømmelsesorgan, kjent som TAB, utnevnt på nasjonalt nivå av myndighetene.