Må min byggevare kontrolleres av et uavhengig tredjepartsorgan?

Mange byggevarer har stor betydning for bygninger. Det vil derfor være nødvendig å underlegge visse byggevarer en form for kontroll fra en uavhengig tredjepart.

Sist endret 19.10.2013

Alle byggevarer trenger imidlertid ikke samme form for kontroll. Noen byggevarer har mindre betydning enn andre.

Tredjepartsvurderinger og produsenters oppgaver er derfor kategorisert i ulike systemer, såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Det finnes fem systemer, som beskriver hvilke oppgaver produsenter har, og hvilke oppgaver som skal gjennomføres av en tredjepart.

Oversikt over systemene:

OPPGAVER


SYSTEM FOR SAMSVARSBEKREFTELSE

1+ 1 2+ 3 4
UTFØRES AV PRODUSENT:
Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

x


x


Produksjonskontroll i fabrikk x x x x x

Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk i henhold til fastsatt prøvingsplan


x


x


x


UTFØRES AV TREDJEPART:

Produktseritifiseringsorgan (sertifikat for varens ytelse)Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon

x


x


Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

x


x


Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres x
Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

x


x


Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll (samsvarssertifikat for produksjonskontroll)Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

x


Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

x


PrøvingslaboratoriumFastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon av varen

x


Se også byggevareforordningen: