Direktoratet skal føre tilsyn med brannbehandlet trekledning

Direktoratet for byggkvalitet skal i år føre tilsyn med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk. Enkelte produkter kan bli testet i laboratorium i forbindelse med tilsynet.

Sist endret 12.06.2019
Trekledning.jpg
Brannbehandlet trekledning er en byggevare. Det vil si at produktet blant annet skal ha dokumenterte egenskaper. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruken av tre i byggverk øker, også i større bygninger. Direktoratet velger nå å føre tilsyn med brannbehandlet trepanel etter forslag fra Treindustrien.

– Vi ber rutinemessig om innspill til produkter vi bør gjennomføre tilsyn med. Treindustrien foreslo at vi skulle føre tilsyn med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk, noe vi nå er i gang med, forteller Hilde Balke

Hun er prosjektleder for dette tilsynet og senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitets avdeling for tilsyn og produkter.

Skåret høyt på risikovurderingen

Brannbehandlet trekledning skåret høyt på vår risikovurdering. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom produktene ikke har de egenskapene de skal ha.

– Vi valgte derfor å gjøre tilsyn med denne produkttypen, sier Hilde Balke.

I første omgang har vi bedt produsenter, importører og distributører av brannbehandlet trekledning om å vise oss nødvendig dokumentasjon knyttet til produktene.

Vi har etterspurt følgende produktdokumentasjon:

  • ytelseserklæring
  • kopi av CE-merke
  • produktsertifikater
  • bruksanvisning

Kan bli testet i laboratorium

Etter at vi har mottatt dokumentasjon, vil vi vurdere å teste noen av produktene hos et teknisk kontrollorgan i et prøvningslaboratorium.

– Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelsene i ytelseserklæringen. Når det gjelder brannbehandlet trekledning, er det naturlig at det er de branntekniske egenskapene vi ønsker å teste, forteller Hilde Balke.

Direktoratet for byggkvalitet har gjennom en anbudskonkurranse bedt om bistand til å gjennomføre denne testen.

Fakta

  • Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge.
  • Brannbehandlet trepanel til utvendig bruk er en byggevare som er dekket av den felleseuropeiske standarden NS-EN 14915:2013. Dokumentasjon for produktet skal utarbeides i samsvar med ZA-tillegget i denne standarden.
  • I ZA-tilleggets punkt 2 i NS-EN 14915:2013 fremgår det at produsenter av panelbord og kledningsbord av heltre skal følge system 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser. Det betyr at produktet skal følges av produktsertifikat/godkjenning av et teknisk kontrollorgan.
  • Produsenter, importører og distributører må legge frem følgende dokumentasjon: produktsertifikater, bruksanvisning, kopi av CE-merke og ytelseserklæring.
  • En ytelseserklæring er en bekreftelse fra produsenten om at produktet som leveres, har egenskaper med angitte verdier og er produsert og merket i overensstemmelse med den tekniske spesifikasjonen som legges til grunn. Det skal lages en ytelseserklæring for hvert produkt. Det vil si at om et produkt for eksempel finnes i forskjellige størrelser og dimensjoner, er det ikke nødvendig å lage en ytelseserklæring for hver dimensjon.
  • Ytelseserklæring og bruksanvisning skal være på norsk, svensk eller dansk.