Tilsyn med brannhemmende produkter

Produkter som har med brannsikkerhet å gjøre har stor betydning for byggverk. De er derfor underlagt strenge dokumentasjonskrav.

Sist endret 12.06.2019

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

På bakgrunn av en bekymringsmelding fra markedet, har Direktoratet for byggkvalitet gjennomført tilsyn med brannhemmende produkter generelt og brannhemmende maling spesielt.

Gjennom tilsynet har direktoratet vurdert at produktdokumentasjonen er tilfredsstillende. Neste skritt er å se nærmere på at opplysninger i markedsføringen av produktene ikke er villedende.

To måter å dokumentere egenskaper på

Markedsaktørene som setter brannhemmende produkter på markedet, kan dokumentere egenskapene på to måter:

Den ene måten er å skaffe en europeisk teknisk godkjenning. Med en slik godkjenning kan produktet selges i hele EØS-området uten at tilsynsmyndigheter kan stoppe omsetning av produktet, med mindre det finnes veldig spesielle omstendigheter.

Den andre måten er å ha et produktsertifikat fra et teknisk kontrollorgan, eller et akkreditert sertifiseringsorgan.