Tilsyn med kabler avsluttet

Kabler som brukes til fast og varig installasjon i et byggverk, skal være klassifisert etter sine brannegenskaper. Det er blant annet dette Direktoratet for byggkvalitet har ført tilsyn med i en kampanje som har omfattet 21 produsenter og distributører.

Sist endret 11.12.2023

Installasjonskabler, kraftkabler, tele- og datakabler, optiske kabler og styringskabler omfattes av regelverket i byggevareforordningen. 
 
Tilsyn som startet i våren 2020, har omfattet kabler som benyttes til fast og varig installasjon i et byggverk. Kabler er dekket av flere EU-regelverk, men vårt tilsyn ble gjort etter reglene i byggevareforordningen.

Du kan lese mer om bakgrunnen for tilsynet her.

Resultater fra tilsynet

Tilsynet viste at mange av aktørene hadde flere mangler i produktdokumentasjon. De fleste ytelseserklæringer vi fikk til kontroll, hadde formelle feil, mens CE-merkingene i noen grad hadde formelle mangler. Mange av aktører vi førte tilsyn med, var ikke kjent med kravene til at produktdokumentasjon skal foreligge før produktet kan omsettes. 

Totalt 21 produsenter og distributører ble kontaktet i forbindelse med markedstilsynet. 28 produkter ble kontrollert. Alle aktører som hadde avvik i dokumentasjon, ble kontaktet og fikk mulighet til å rette opp manglene. Nå er alle mangler rettet, og direktoratet har avsluttet tilsynet.

Resultat av testing av brannegenskaper til kabler

Testene i tilsynet viste at en av de syv valgte kablene hadde avvik. Den deklarerte ytelsen for dette ene produktet stemte ikke overens med den faktiske. I dette tilfellet hadde aktørene deklarert kabler i feil klasse. Etter vår test, har aktøren testet produktet på nytt og oppnådd riktig klasse. 

Les og last ned rapporten fra tilsynet med kabler her.

Produsenten er ansvarlig

Det er produsenten som er ansvarlig for å utarbeide all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at byggevaren har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.