Tilsyn med påstrykningsmembraner

Direktoratet for byggkvalitet kontrollerte i 2020-2022 at påstrykningsmembraner omsettes med nødvendig produktdokumentasjon.

Sist endret 05.11.2020

Etter å ha undersøkt markedet er et samlet inntrykk at mange av aktørene ikke hadde tilfredsstillende produktdokumentasjon tilgjengelig. Det vil si at flere av aktørene ikke var kjent med kravene til at produktdokumentasjon etter DOK skal foreligge før produktet gjøres tilgjengelig på markedet. Formålet med markedstilsynet var å sikre at produktene som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon.

Alle avvik er rettet

Vi undersøkte markedet og gjennomførte tilsyn med et utvalg av produsenter, leverandører og distributører. Flere aktører omsatte samme produkt, og totalt var det 23 ulike produkter som ble undersøkt.

Alle markedsaktørene som hadde mangler i dokumentasjonen, ble kontaktet og fikk mulighet til å rette opp manglene. Noen produkter, som manglet produktdokumentasjon, ble trukket tilbake fra markedet.

Alle avvik er rettet og vi avslutter derfor tilsynskampanjen.

Se resultatet av tilsynet: