Tilsyn med drivhus

Direktoratet for byggkvalitet har startet tilsyn med de bærende metallkonstruksjonene i private drivhus.

Sist endret 22.08.2022

Drivhus skal i utgangspunktet brukes til å dyrke planter og vekster, og er et sted hvor vi ikke oppholder oss så lenge av gangen. Vi erfarer at stadig flere bruker drivhuset som hagestue. De oppholder seg dermed lenger i drivhuset og da stilles det strengere krav til sikkerheten.

Drivhus skal ha produktdokumentasjon

Direktoratet har nå startet et tilsyn som skal sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har den nødvendige dokumentasjonen for de bærende metallkonstruksjonene som brukes i drivhus.

I første omgang vil vi føre tilsyn med de drivhusene som er så store at det er mulig å innrede med hagemøbler eller lignende. Hvorvidt det er mulig å innrede drivhuset, vurderes konkret i hvert tilfelle.

Må kunne dokumentere

Det finnes ingen felleseuropeisk harmonisert produktstandard for drivhus. Mange drivhus er sammensatt av metallprofiler eller en lignende konstruksjon i stål eller aluminium. Metallrammen til drivhuset er en byggevare som skal utformes etter en felleseuropeisk standardserie, NS-EN 1090. Det betyr at metallrammen skal ha både CE-merke og ytelseserklæring. Metallrammen skal også ha produktsertifisering fra et tredjepartsorgan.

Direktoratet kontakter nå et utvalg av aktørene på markedet og etterspør dokumentasjon i henhold til standarden. Vi ber om:

  • CE-merke i henhold til NS-EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk
  • Monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk
  • Dokumentasjon på kontroll utført av tredjepartsorgan etter Attestasjonssystem 2+

Dersom drivhuset markedsføres som en hagestue eller et annet rom for varig opphold, vil vi be om dokumentasjon som underbygger at drivhuset er egnet til slik bruk. Det vil her kunne være aktuelt å ta utgangspunkt i tilsvarende dokumentasjon som legges til grunn i TEK17 § 10-2 eller lignende.

Det er ikke tillatt å markedsføre et drivhus som en hagestue, vinterhage eller lignende, dersom drivhuset ikke er egnet til slik bruk. Se også DOK § 20.

Produsenten er ansvarlig

Det er produsenten som er ansvarlig for å utarbeide all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at byggevaren har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Resultatet av tilsynet

Etter at tilsynet er gjennomført vil vi gi en tilbakemelding til produsentene. Dersom et produkt omsettes uten riktig produktdokumentasjon er det flere mulige sanksjoner. Vi kan gi pålegg om å rette avviket eller stanse omsetningen av produktet. Vi vurderer tvangsmulkt dersom dette er nødvendig for å gjennomføre et pålegg og overtredelsgebyr hvis produktet utgjør en risiko. Tilsynet avsluttes med en samlerapport som publiseres på direktoratets nettsider.

Hva skal CE-merket inneholde?