Tilsyn med drivhus avsluttet

Alle byggevarer skal i utgangspunktet selges med produktdokumentasjon. Dette gjelder også drivhus, som Direktoratet for byggkvalitet nylig har avsluttet tilsyn med. 

Sist endret 27.11.2023

Drivhus skal i utgangspunktet brukes til å dyrke planter og vekster, og er et sted hvor vi ikke oppholder oss så lenge av gangen. Stadig flere bruker drivhuset som hagestue og oppholder seg dermed lenger i drivhuset. Da stilles det strengere krav til sikkerheten.
 
Vårt tilsyn, som startet i fjor høst, har omfattet store drivhus med bærende metallkonstruksjoner. 

Du kan lese mer om bakgrunnen for tilsynet her.

Resultater fra tilsynet

Tilsynet viste at mange av aktørene har produktdokumentasjon tilgjengelig, men det er også mange aktører som ikke var kjent med kravene til at produktdokumentasjon skal foreligge før produktet kan omsettes.

Totalt 46 produsenter og distributører ble kontaktet i forbindelse med markedstilsynet. 60 produkter ble kontrollert. Alle aktører som hadde avvik i dokumentasjon, ble kontaktet og fikk mulighet til å rette opp manglene. Nå er alle mangler rettet og direktoratet har avsluttet tilsynet.

Les og last ned rapporten fra tilsynet med metallkonstruksjonen i drivhus her.

Produsenten er ansvarlig 

Det er produsenten som er ansvarlig for å utarbeide all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at byggevaren har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.