Tilsyn med dusjvegger

Dusjvegger er produkter som må regne med tilsyn fra Direktoratet for byggkvalitet i høst.

Sist endret 30.09.2016

Direktoratet gjennomfører tilsyn for å sikre at disse produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon. Selve tilsynet retter seg mot produsenter, importører og distributører av dusjvegger.

Produktegenskaper skal dokumenteres

Tilsynet vil bli gjennomført som et dokumenttilsyn. Det vil si at direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte.

Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforordningen og til harmoniserte produktstandarder. Dusjveggene skal ha produktdokumentasjon i henhold til standarden NS-EN 14428:2015.

- Dusjvegger skal være CE-merket og ha ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk, understreker ansvarlig for tilsynskampanjen, overingeniør José Santos Delgado, i Direktoratet for byggkvalitet

- I løpet av oktober vil vi sende ut brev til produsenter, importører og distributører av dusjvegger, hvor vi ber om at de sender inn tilstrekkelig dokumentasjon innen fristen, fortsetter Delgado.

Konsekvenser av manglende dokumentasjon

Tilsynskampanjen har som mål å sikre at dokumentasjonen er på plass. Dersom dokumentasjonen mangler, kan produktene verken omsettes eller brukes i norske byggverk.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan direktoratet ta i bruk sanksjoner mot ulovlig omsetning. Direktoratet kan kreve omsetningsstans eller tilbaketrekking av produktet fra markedet, eventuelt gi tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

- Der hvor vi finner mangelfull, feil eller ingen dokumentasjon, følger vi dette opp overfor markedsaktørene, avslutter Delgado.

Hva regnes som dusjvegg?

En dusjvegg er et glassfelt som skiller dusjen fra baderommet. Dusjveggen kommer i ulike størrelser. Den kan ha full høyde eller høyde som er tilpasset montering på badekaret. Glassdører som utgjør et dusjhjørne regnes også som dusjvegg.