Tilsyn av glassrekkverk viste gode resultater

Direktoratet for byggkvalitet har gjort tilsyn med produktdokumentasjon av glassrekkverk, og fant få avvik.

Sist endret 26.03.2021

– Tilsynene som er gjort gjelder et lite utvalg av produkter og foretak, og vi tror funnene er representative for situasjonen i markedet. Et samlet inntrykk er at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon, men det virker som om mange av aktørene ikke er kjent med kravene til produktdokumentasjon etter byggevareforskriften (DOK), forklarer José S. Delgado, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Glassrekkverksmarkedet er i stadig utvikling og vekst, det er økt import og økt bruk av prefabrikkerte rekkverkssystemer. Derfor har direktoratet gjennomført tilsyn for å se om foretakene hadde riktig dokumentasjon av glassrekkverkene.

Foretakene ble bedt spesielt om dokumentasjon av den horisontale nyttelasten som de ulike komponentene kunne tåle.

Direktoratet arbeider for økt oppmerksomhet og kunnskap om kravene til dokumentasjon av byggevarer. Målet er at alle foretak som produserer, importerer eller distribuerer glassrekkverk skal ha riktig produktdokumentasjon. 75 foretak ble varslet om tilsynet, og direktoratet gjennomførte tilsyn med 11 av disse foretakene.

– Ved å informere så mange foretak ønsket vi å nå så mange som mulig med informasjon om regelverket, og ved det gjøre flere kjent med kravene og øke kunnskapen. Tilsynene ble gjennomført med en risikobasert tilnærming. Vi konsentrerte oss om foretak vi hadde fått tips om og foretak med nettsider som ikke ga god informasjon om dokumentasjonen av produktene, sier José S. Delgado.


Informasjonsbrev til aktørene

Hva er rekkverk?

Rekkverk er en sammensatt byggevare som består av profiler i eksempelvis stål, aluminium, glass eller tre.

Rekkverk leveres ofte som byggesett, og leverandøren kjøper inn komponenter fra ulike produsenter