Setter i gang tilsyn med prefabrikkerte stålkonstruksjoner

Tilsynskampanje skal avdekke om prefabrikkerte stålkonstruksjoner leveres med dokumentasjonen som er nødvendig for omsetning.

Sist endret 08.05.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Direktoratet for byggkvalitet er ansvarlig for kampanjen, som settes i gang etter en kartlegging av markedet og flere innkomne tips om mulig ulovlig omsetning av prefabrikkerte stålkonstruksjoner.

Kampanjen ser spesielt etter om stålkonstruksjonene har den nødvendige sertifiseringen av leverandørens produksjonskontroll, før produktet sendes ut fra stålverkstedet. Tilsynskampanjen retter seg derfor i stor grad mot fabrikker som leverer prefabrikkerte stålkonstruksjoner.

Må oppfylle standarden

Prefabrikkerte stålkonstruksjoner dekkes av den harmoniserte standarden NS-EN 1090-1. Standarden omfatter alle stålkonstruksjoner med bærende funksjoner, og gjelder derfor både enkeltkomponenter og byggesett. NS-EN 1090-1 dekker prefabrikkerte stålkonstruksjoner uavhengig om de er serieprodusert eller ikke.

Standarden krever sertifisering

NS-EN 1090-1 krever en sertifisering av leverandørens produksjonskontroll. Det betyr at et teknisk kontrollorgan utpekt for dette har gjennomgått leverandørens produksjonskontroll og sertifisert at kontrollen fungerer som den skal for å fange opp og rette eventuelle avvik i produksjonen.

Konsekvens av manglende sertifisering

Kampanjen har som mål å avdekke om sertifiseringen er på plass. Dersom sertifiseringen mangler kan prefabrikkerte stålkonstruksjoner verken omsettes eller brukes i norske byggverk.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan Direktoratet for byggkvalitet sanksjonere ulovlig omsetning gjennom omsetningsstans, tilbaketrekking, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Vil øke kunnskapen om standarden

Parallelt med tilsynskampanjen ønsker Direktoratet for byggkvalitet å øke kunnskapen om standarden NS-EN 1090-1 både for ansvarlige foretak og hos kommunene.