Tilsyn med prefabrikkerte stålkonstruksjoner

Fra juli 2014 har det vært et krav om CE-merking av prefabrikkerte stålkonstruksjoner, etter at overgangsperioden for standarden gikk ut. Direktoratet gjorde derfor tilsyn med prefabrikkerte stålkonstruksjoner i 2015.

Sist endret 08.05.2015

Det tilsynet var innrettet mot tips om konkrete produsenter som ikke hadde dokumentasjonen i orden. Tilsynet ble i 2016 utvidet til resten av bransjen, og dette er omfattende. Først ble 180 bedrifter bedt om informasjon om hvorvidt de hadde dokumentasjon. Informasjonsinnsamlingen ble fulgt opp med internettsøk og telefonhenvendelser til 45 bedrifter.

Parallelt er det gjennomført reaktivt tilsyn med ti foretak, enten på eget initiativ eller med bakgrunn i mottatte tips. Denne typen proaktivt tilsyn med et stort antall bedrifter viser tydelig bevisstheten i bransjen.

På bakgrunn av uttalelser fra leder av standardiseringskomiteen for NS-EN 1090 kan det konstateres at markedstilsynet i Norge, Sverige og Finland har resultert i en kompetanseheving og sertifisering hos et så stort antall tilvirkere av stålkonstruksjoner – også små og mellomstore bedrifter – at det prosentvis langt overstiger tilsvarende i andre europeiske land.

En stor bevissthet om kravene har ført til at DiBK får flere tips om leveranser som vi følger opp med reaktive tilsyn.