Tilsyn med røykvarslere

Direktoratet gjennomførte i 2020 et tilsyn med røykvarslere etter bekymringsmeldinger om røykvarslere der det var mulig å sette inn 9-voltsbatteriet feil vei. Her finner du også informasjon om et tilsyn med røykvarslere i 2014.

Sist endret 15.12.2020

I 2020 gjennomførte direktoratet et tilsyn med røykvarslere etter bekymringsmeldinger. Tilsynet førte til at Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sammen gikk ut med en generell anbefaling om å bytte ut røykvarslere der det er mulig å sette batteriet inn feil vei.

Les om tilsynet og anbefalingen fra DiBK og DSB

I 2014 gjennomførte direktoratet et tilsyn med røykvarslere. Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, Østerrike, og Slovenia samarbeidet om felles tilsyn for disse produktene. Vi gjennomførte både sjekk av dokumentasjonen og testet produktene. Som følge av testene krevde direktoratet at fem av røykvarslerne ble trukket fra markedet.