Europeisk tilsynskampanje på røykvarslere

Fra og med september fører flere europeiske land tilsyn med røykvarslere. Både dokumentasjonsjekk og testing er på dagsorden.

Sist endret 30.08.2013
Røykvarsler_artikkelbilde.jpg
Røykvarslere er byggevare og underlagt den obligatoriske, europeiske standarden NS-EN 14604 Foto: Colourbox

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, Østerrike, og Slovenia setter i gang en felles tilsynskampanje på røykvarslere. Tyskland og Frankrike fører fortløpende tilsyn med røykvarslere, men følger med kampanjen.

Røykvarsler er byggevare

- Mange tror at røykvarsler er forbrukervare, men det er en egentlig en byggevare. Alle bygninger skal være utstyrt med røykvarslere. sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans.

For byggevare gjelder den underlagt den europeiske standarden NS-EN 14604. Standarden er obligatorisk og produsenten skal dermed følge den.

Streng kontroll

Standarden klassifiserer røykvarslere i et streng attestasjonssystem fordi røykvarslere har med brannsikkerhet å gjøre. Et utpekt teknisk kontrollorgan skal utstede et produktsertifikat før røykvarslere gjøres tilgjengelig på det europeiske markedet. Deretter skal et utpekt teknisk kontrollorgan overvåke produsentens produksjonskontroll i fabrikk for å sikre at røykvarslere virkelig har de egenskapene som produsent angir.

Det er en del av den tekniske dokumentasjonen som tilsynsmyndighetene i Europa nå skal sjekke, i tillegg til ytelseserklæring og CE-merking.

Ytelseserklæringen skal følge med byggevaren, enten ved at produsenten legger en papirkopi med selve byggevare, eller legger den ut på sin nettside. I begge tilfeller skal ytelseserklæringen være i det offisielle språket der røykvarslere omsettes. Skal røykvarslere være tilgjengelige i Norge, skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk, eller dansk.

Importør må sørge for dokumentasjon

Røykvarslere en interessant produkt også fordi mange røykvarslere produseres utenfor Europa, men omsettes under et norsk varemerke, mener Veulemans.

Mange røykvarslere produseres utenfor Europa, mens en norsk eller svensk importør omsetter røykvarslere under sitt eget varemerke. Da anses den svenske eller norske importøren som produsent.

- Det betyr at den svenske eller norske importøren skal ha et produktsertifikat i sitt eget navn, og at de skal selv utarbeide ytelseserklæringen og CE-merking av produktene. Der er noe som fort glemmes, men som er svært viktig, sier Mathieu Veulemans.

Europeisk samarbeid

Kampanjen varer frem til april 2014, da resultatene fra alle europeiske land skal offentligjøres. Før den settes i gang skal tilsynsmyndighetene utveksle informasjon om tilgjengelige røykvarslere i de respektive landene for å effektivisere tilsyn så langt det lar seg gjøre.