Tilsyn med varmeisolerende produkter

Direktoratet for byggkvalitet kontrollerte i løpet av 2021 og 2022 at varmeisolerende produkter ble omsatt med riktig produktdokumentasjon.

Sist endret 23.06.2022

Vi undersøkte markedet og observerte at det var et begrenset antall firma i Norge som markedsførte varmeisolerende produkter brukt in situ, det vil si at det brukes på byggeplass. Vi utførte tilsyn med fire firma og ni produkter.

Stor grad av riktig dokumentasjon

Et mål med tilsynskampanjen var at foretakene etter tilsynet skulle ha riktig produktdokumentasjon. Firmaene hadde i stor grad riktig dokumentasjon og de manglene som ble oppdaget ble rettet i løpet av tilsynsperioden.

Tilsynet har bidratt til økt oppmerksomhet og kunnskap om kravene til dokumentasjon og kvalitet. DiBK har fått en bedre oversikt over dagens situasjon når det gjelder produktdokumentasjonen hos bedrifter som omsetter varmeisolerende produkter i Norge.

Disse produktene førte vi tilsyn med

Produktene vi førte tilsyn med er av typen stive polyuretanskumprodukter (PUR) og polyisocyanuratskumprodukter (PIR) og er produkter som brukes in situ, det vil si at de sprøytes ut på byggeplass.

Tilsynet ble gjort blant distributører av varmeisolerende produkter. Alle som ble berørt av markedstilsynet har fått et informasjonsbrev fra direktoratet. 

Slik gjennomførte vi markedstilsynet 

Direktoratet kontaktet et utvalg av foretak for å gjennomføre tilsyn med produktdokumentasjon.

Vi fokuserte på produkterene som var omfattet av disse tore harmoniserte standardene: 

NS-EN 14315-1:2013
NS-EN 14318-1:2013

Bransjeaktørene som ble valgt ut for tilsyn ble bedt om å sende ossoppgi: 

Ytelseserklæring (på norsk, svensk eller dansk)
CE-merking (en kopi eller et bilde)
Bruksanvisning/monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at varmeisolerende produkter har tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til byggevareforskriften.