Tilsyn med prefabrikkerte veggelementer i tre

Direktoratet for byggkvalitet kontrollert om produsenter, leverandører, distributører og importører har på plass produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette prefabrikkerte veggelementer i tre.

Sist endret 11.10.2019
element
Det er to typer prefabrikkerte veggelementer i tre: åpne og lukkede.

Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon som skal følge produktet. Importør og distributør av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Innenfor rammen av denne markedstilsynskampanjen kontrollerte vi 28 elementer, som enten er produsert eller distribuert av 28 forskjellige aktører. Seks aktører fikk brev om Forhåndsvarsel - omsetningsstans, stans i markedsføring og tvangsmulkt.

Alle foretak i tilsynet har fremlagt tilfredsstillende produktdokumentasjon og vi har derfor avsluttet tilsynet.

Disse produktene førte vi tilsyn med

Prefabrikkerte veggelementer i tre er en type veggelementer som produseres i et eget produksjonslokale for så å bli fraktet til byggeplassen for montering. Dette kan være en effektiv produksjonsmetode og vil i noen tilfeller kunne redusere risikoen fuktskader og feil. Prefabrikkerte bygningselementer brukes vanligvis ved oppføring av nye bygg, ettersom det kan være noe krevende å tilpasse elementene til eldre bygg med mindre standardiserte mål og vinkler.

Markedstilsynet fungerte etter hensikten

Gjennom informasjonsbrevet har vi spredd informasjon om regelverket til en del av aktørene i det norske markedet. Aktørene fikk med dette også en mulighet til å rette eventuelle feil og mangler i forkant av tilsynet, om det var behov for det.

Tilsynet avdekket ingen alvorlige mangler i dokumentasjonen som foretakene la frem.

Direktoratet mener at markedstilsynet fungerte etter hensikten.

Kunnskapen vi har fått i denne kampanjen tar vi med oss i arbeidet med å utvikle og forbedre våre rutiner. Vi ser det som viktig at vi gir målrettet og nyttig informasjon om regelverket på våre nettsider.