Spørsmål og svar om brann- og konstruksjonssikkerhet

Reglene for sikkerhet ved brann finner du i kapittel 11 i byggteknisk forskrift. Under ser du svar på spørsmål vi får om temaet.

Sist endret 26.10.2020

  • Hva slags type slokkeapparat kreves i en boenhet?

  • Må en hybel eller hybelleilighet utføres som egen branncelle?

  • Når kan trapperom unntas fra sprinklerbeskyttelse etter NS-EN 12845:2015?

  • Kan eldre temaveiledninger fortsatt brukes?

Regelverket for sikkerhet ved brann

Hoveddelen av kravene til sikkerhet til brann finnes i kapittel 11 Sikkerhet ved brann i byggteknisk forskrift, men er også beskrevet andre steder i forskriften:

Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverk som er gitt i byggteknisk forskrift.